Календарний план

1 Календарний план - це документ з планування, в якому на основі обсягів будівельно-монтажних робіт і прийнятих організаційних і технологічних рішень визначені послідовність і строки введення об'єктів або їх комплексів в експлуатацію.

Призначення календарного плану - це установлення черговості та строків будівництва комплексів будівель та споруд, окремих об'єктів, видів робіт, послідовності їх виконання для того, щоб забезпечити виконання всіх робіт і здачу об'єктів в експлуатацію в установлені завданням терміни з найменшими витратами праці та інших матеріальних ресурсів.

При розробці календарних планів необхідно керуватися наступними основними принципами:

дотримуватися технологічної послідовності виконання робіт;

забезпечити виконання робіт потоковими методами, максимально суміщаючи їх у часі;

дотримуватися правил охорони праці і техніки безпеки;

впроваджувати прогресивні методи виконання робіт;

передбачити максимальну механізацію будівельно-монтажних робіт;

забезпечити рівномірний рух робітників та матеріально-технічних ресурсів.

2 Вибір методів виконання робіт

Пропонуються наступні методи виконання робіт і використання будівельних машин.

Таблиця 4.2.1

№ п/п

Найменування будівельних монтажних процесів

Методи робіт

Використані будівельні машини

1

Зрізування рослинного шару, планування території

Поперечно-човниковий метод виконання робіт

Бульдозер

2

Розробка котлованів і траншей

Торцевим (лобовим) забоєм

Екскаватор ЭО….

3

Монтаж металоконструкцій (колон. Балок, прогонів, в'язів та ін.)

По елементний метод монтажу «на кран» Змішаний метод виконання робіт

Монтажний кран АБК-6

4

Суміщене покриття

Потоково-розчленований метод

Кран АБК-6

5

Опоряджувальні роботи

Потоково-розчленований метод

Штукатурна станція «Салют-2»

Малярна станція СО-115

3 Підрахунок обсягів будівельно-монтажних робіт

Таблиця 4.2.3

№ п/п

Найменування робіт, ескіз, формула підрахунку

Одиниці виміру

Кількість

1

Зрізування рослинного шару

V=26·25·0,3

м3

195

2

Грубе планування будівельного майданчика F=26·25

м2

650

3

Підрахунок обсягів земляних робіт

3.1

Визначаємо об'єм котлованів

Абсолютна відмітка дна котлованів

Аб=174.44-1,74=172,7

Визначаємо глибину котлованів

h1=174,21-172,7-0,2=1,31 м

h2=174,45-172,7-0,2=1,55 м

h3=174,59-172,7-0,2=1,69 м

h4=174,5-172,7-0,2=1,6 м

Визначаємо середню глибину котлованів

,

тоді глибина механічної розробки

hм=1,56-0,1=1,46 м

Згідно СНиП ІІІ-4-80* котловани відриваємо з крутизною відкосу 1:0,75.

Грунт суглинок. Згідно «Правил виконання і приймання земляних робіт» передбачено, що земляні споруди, що відриваються в суглинках при глибині до 1,5м включно відриваються без укосів

Підраховуємо обсяг земляних робіт при влаштуванні фундаментів по осям 1, 3, 4, А, Б, В, Г, Д

Визначаємо ширину траншеї

B=B1+0.2=0,6+0,2=0,8м

Визначаємо площі поперечної траншеї

F1=B·h1=0,8·1,31=1,05м2

F2=B·h2=0,8·1,55=l,24 м2

F3=B·h3=0,8·1,69= 1,35 м2

F4=B·h4= 0,8·1,6=1,28 м2

Визначаємо об'єм механізованої роботи ґрунту при влаштуванні траншей

Vm=12,78+2,14+2,29+13,82+16,47+13,36*2+

+5,49+8,25=87,93 м2

3.2

Визначаємо об'єм ручної добірки ґрунту

Vр=0.03Vm=0.03·87,93=2,64м2

Визначаємо об'єм зворотної засипки

Кзр - для суглинку 1,06

Знаходимо об'єм фундаментів, що знаходяться в землі

Визначаємо об'єм ґрунту у відвал

Знаходимо об'єм ґрунту у відвал

м3

2,64

1

Розробка траншей екскаватором ємністю ковша 0,25 в відвал

м3

39,01

2

Розробка котлованів екскаватором ємкістю ковша 0,25 в транспортні засоби

м3

48,92

3

Доробка ґрунту в котлованах і розробка траншей вручну

м3

2,64

4

Зворотна засипка вручну

м3

48,92

2. Обсяг робіт з влаштування монолітних фундаментів

№ строки

Найменування робіт

Ділянка, вісь

Ескіз, позначки,

розміри

Площа поперечного

Довжина (м)

Об'єм фундаменту (м3)

Кількість

Загальний об'єм фундаменту(м3)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Влаштування стрічкових бетонних фундаментів

 • 1
 • 4

А

В

Д

А?

3

Б

Г

 • 0,594
 • 0,594
 • 0,594
 • 0,594
 • 0,594
 • 0,594
 • 0,594
 • 0,594
 • 0,594
 • 14,14
 • 16
 • 10,16
 • 10,16
 • 10,16
 • 10,16
 • 4,43
 • 3,75
 • 3,75
 • 8,4
 • 9,5
 • 6,04
 • 6,04
 • 6,04
 • 6,04
 • 2,63
 • 2,23
 • 2,93
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1

49,13

5 Надземний цикл

Цегляна кладка стін- І поверх

№ строки

Найменування робіт

Ділянка, вісь

Висота стіни

Довжина (м)

Площа стіни

Площа стіни без пройомів

Товщина стіни

Загальний об'єм стіни(м3)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Цегляна кладка зовнішніх стін - І поверх

 • 1
 • 4

А

Д

 • 4,06
 • 4,06
 • 4,06
 • 4,06
 • 11,38
 • 12,56
 • 10,16
 • 10,16
 • 46,2
 • 51,0
 • 41,25
 • 41,25
 • 40,57
 • 42,46
 • 28,94
 • 38,99
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,51

76,99

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Цегляна кладка внутрішніх стін - І поверх

Б

В

Г

3'

 • 3,3
 • 3,3
 • 3,3
 • 3,3
 • 3
 • 9,33
 • 4,77
 • 4,55
 • 9,9
 • 30,79
 • 15,74
 • 15,02
 • 9,9
 • 27,9
 • 13,72
 • 13
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25

16,13

9

Перегородки - І поверх

 • 3,3
 • 3,3
 • 3,3
 • 3,3
 • 2,87
 • 4,25
 • 4,545
 • 1,755
 • 9,47
 • 14,03
 • 15,0
 • 5,79
 • 7,45
 • 12,01
 • 13,28
 • 5,79
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12

38,53

Цегляна кладка стін- ІІ поверх

№ строки

Найменування робіт

Ділянка, вісь

Висота стіни

Довжина (м)

Площа стіни

Площа стіни без пройомів

Товщина стіни

Загальний об'єм стіни(м3)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Цегляна кладка зовнішніх стін - ІІ поверх

 • 1
 • 4

А

Д

 • 1,95
 • 1,95
 • -//-
 • -//-
 • 8,16
 • 11,38
 • 10,16
 • 10,16
 • 15,91
 • 22,19
 • 34,05
 • 34,05
 • 11,4
 • 18,96
 • 24,99
 • 32,61
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,51
 • 0,51

44,85

 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Цегляна кладка внутрішніх стін - ІІ поверх

Б

В

Г

 • 1/1
 • 3'
 • -//-
 • -//-
 • -//-
 • 2,43
 • 3,92
 • 2,75
 • 3,6
 • 1,41
 • 3,3
 • 4,8
 • 6,85
 • 12,08
 • 3,3
 • 8,02
 • 18,82
 • 6,85
 • 12,08
 • 3,3
 • 6
 • 15,08
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25
 • 0,25

0,25

10,83

9

Перегородки - ІІ поверх

 • 3,25
 • -//-
 • 3,89
 • -//-
 • -//-
 • 3,41
 • 3,64
 • 2,44
 • 5,75
 • 1,08
 • 3,46
 • 2,51
 • 0,93
 • 11,83
 • 8,65
 • 22,37
 • 4,01
 • 10,1
 • 8,56
 • 3,41
 • 9,81
 • 8,65
 • 20,34
 • 4,01
 • 8,38
 • 6,84
 • 3,41
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12
 • 0,12

0,12

0,12

0,12

61,44

Таблиця 4.2.5.2 - Влаштування вікон, дверей

№ п/п

Найменування робіт

Одиниці виміру

Кіль-

кість

Приміт-

ка

1

Влаштування віконних блоків металопластикових

шт./м2

15/42,69

Див. табл.. 2.5.1

2

Влаштування дверних блоків

шт./м2

18/38,39

Влаштування кроквяної системи.

№ строки

Найменування елементів кроквяної системи

Розміри поперечного перерізу елементів, м

Довжина, м

Кількість елементів системи, шт

Об'єм деревини, м3

ширина

висота

1

Мауерлат

100

100

46

1

0,45

2

Кроквяна балка

50

150

5,8

4

0,174

3

Кроквяна балка

50

150

7,3

7

0,38

4

Кроквяна балка

50

150

3,98

11

0,33

5

Кроквяна нога

50

100

2,66

4

0,053

6

Кроквяна нога

50

100

1,16

7

0,041

7

Кроквяна нога

50

100

1,18

11

0,006

8

Кроквяна нога

50

100

2,22

3

0,033

9

Затяжка

50

150

3,86

22

0,64

У= 2,01

Таблиця 4.2.5.4 - Покрівля

№ п/п

Найменування робіт

Одиниці виміру

Кіль-

кість

Приміт-

ка

1

Влаштування теплоізоляції із мінераловатних плит 150 мм

(7,95+5,67)*12,38

м2

168,6

Дивись технологічну карту

2

Влаштування контр бруса 50*50 мм крок 600

м3

0,71

Влаштування додаткового шару утеплювача 50 мм

м2

168,6

3

Влаштування гідроізоляційної плівки

м2

168,6

Влаштування вентиляційного зазору з контрбруса

50*50 мм крок 300

м3

1,42

Влаштування основи під черепицю, вологостійкої фанери 9 мм

м2

168,6

4

Влаштування бітумної черепиці

м2

168,6

Таблиця 4.2.5.4 - Влаштування підлог

№ п/п

Найменування робіт

Одиниці виміру

Кількість

1

Влаштування лінолеуму

м2

18,9

2

Влаштування керамічних підлог

м2

42,8

3

Влаштування паркетної дошки

м2

124,4

4

Ущільнення ґрунту під підлоги щебенем

м2

102,8

5

Влаштування гідроізоляції 1 шар гідроізолу

м2

102,8

6

Влаштування підстилаючого шару бетону 100мм

м3

10,28

7

Влаштування утеплювача піноплекс 60 мм

м2

102,8

8

Влаштування цементно-піщаної стяжки 40 мм

м2

102,8

9

Влаштування вирівнючої цементно-піщаної стяжки 40 мм на ІІ поверсі

м2

93,1

Таблиця 4.2.5.5 - Опоряджувальні роботи

№ п/п

Найменування робіт

Одиниці виміру

Кількість

1

Пароізоляція стелі

м2

168,6

Підшивка стелі гіпсокартоном

м2

168,6

2

Шпаклювання стелі

м2

271,4

3

Штукатурення стін

м2

632,96

Штукатурення фасаду

м2

276,2

Шпаклювання стін

м2

512,6

Облицювання стін керамічною плиткою

м2

120,36

Фарбування стелі водоемульсійними сумішами

м2

271,4

4

Фарбування водоемульсійними сумішами

м2

236

Вапняне фарбування фасаду

м2

276,2

5

Обклеювання стін шпалерами

м2

276,6

Таблиця 4.2.5.6 - Різні роботи

№ п/п

Найменування робіт

Одиниці виміру

Кількість

1

Влаштування вимощення

F=(14,36+16,22+11,08+11,08+2)·1

м2

54,74

2

Відривка земляного корита під вимощення 54,74·0,1

м3

5,47

3

Влаштування щебеневої підготовки і пандусів

5,47·0,12

м3

0,66

5

Влаштування ганку 34,2*0,5

м2

17,1

6

Влаштування колон з метало профілю 80х80

м/п

16,27

7

Влаштування накриття з металопрофільних листів

м2

42,08

Трудомісткість і машиномісткість робіт визначаємо локальними кошторисами. Роботи підготовчого періоду, благоустрою і непередбачені визначені у відсотках від загальної трудомісткості робіт.

3 Вибір методів виконання робіт.

Для організації робіт будівництва об'єкту прийнятий метод виконання робіт, при якому технологічний процес будівництва розділяється на окремі процеси, які ритмічно виконують відповідні будівельні бригади. Роботи на послідуючій захватці виконуються роботи після закінчення першого процесу на конкретній захватці. Таким чином однорідні процеси виконуються послідовно без перерви. При цьому бригада переходить з однієї захватки на другу через встановлений проміжок часу, забезпечуючи певний режим потоком. Різнорідні процеси при поточному методі виконання робіт робочий виконуються максимально суміщаючи їх по часу.

Дякуючи цьому, загальна тривалість будівництва і інтенсивність потреб в ресурсах скорочується порівняно з послідовним методом виконання робіт.

Для зрізання рослинного шару та грубого планування території прийнято бульдозер ДЗ-35. Для розробки ґрунту прийнятий екскаватор. Монтаж збірних залізобетонних конструкцій і подача матеріалів здійснюється автомобільним краном КС 4561.

4. Пояснення до календарного плану.

Дані календарного плану розроблені на будівництво 5кімнатного двоповерхового житлового будинку на теплий період 2016 р. Тривалість будівництва 4,2 місяці, процент перевиконання плану 108%. Максимальна кількість робітників 12 чол, що дає можливість в намічений термін закінчити будівництво об'єкту.

Тривалість будівництва нормативна 6 міс. В основу календарного плану покладена слідуюча послідовність:

підготовчий період;

нулевий цикл;

наземна частина;

опоряджувальні роботи;

різні роботи;

спеціальні роботи.

Підготовчий період складається з слідуючих робіт: загально-майданчикові роботи; інженерна підготовка території; влаштування засобів диспетчерського зв'язку. Всі роботи починаються в квітні місяці і ведуться в одні зміну.

До нульового циклу, всі земляні роботи, та роботи по влаштуванню фундаментів повинні бути виконані. Для більш швидкого закінчення робіт зрізання рослинного шару, планування майданчика, розробка ґрунту екскаватором суміщаються з роботами підготовчого періоду.

До наземного циклу входять всі роботи, які виконуються вище нульової відмітки, це роботи по влаштуванню стін і перегородок 1-го та 2-го поверху, всі монтажні роботи по заповненню прорізів, влаштуванню покрівлі і підготовки шарів під підлоги.

Монтаж всіх конструкцій ведеться з зовнішньої сторони будівлі пневмоколісним краном КС 4561

Після влаштування коробки виконується дах. Опоряджувальний цикл починається після виконання покрівлі на першій захватці і ведуться з другого до першого поверху. Насамперед виконуються роботи по склінню вікон і дверей. Потім ведуться штукатурні роботи, за ними виконують облицювання плиткою і влаштовують керамічну підлогу. Після часткового виконання облицювальних робіт і виконання підлог, виконують малярні роботи. Також після часткового виконання малярних робіт виконуються роботи по влаштуванню дерев'яних і паркетних підлог.

Для малярних і штукатурних робіт використовується малярна станція і штукатурна станція. Різні роботи включають в себе влаштування вимощення пандусів, а також роботи по благоустрою території, та непередбачені роботи. Благоустрій території виконуються в останні місяці і завершує будівництво об'єкта.

Спеціальні роботи складаються з робіт по влаштуванню опалення і вентиляції, водопроводу і каналізації, електропостачання і слабкострумні роботи. Роботи сантехніків, електриків і зв'язківців поділяються на етапи, перший з яких починається до штукатурних робіт і завершується до їх закінчення. Другий етап починається після закінчення малярних робіт.

5. Технологія виконання цегляної кладки стін.

До початку виконання цегляної кладки стін виконують встановлення причалки для забезпечення правильності розміщення горизонтальних рядів цегли. Її встановлюють з двох сторін стіни, прикріпляючи за допомогою скоб порядово. Встановлення причалки виконує муляр найбільш високої кваліфікації з допомогою підрядника. Цеглу подають і розкладають таким чином, щоб було зручно для муляра в дальшому класти кладку.

Розчин подають і розкладають лопатою для розчину відразу на 6-7 цеглин. Зовнішню версту кладки ведуть муляри вищого розряду, внутрішню нижчого розряду. Правильність кладки перевіряють за допомогою контрольних інструментів по мірі їх зведення, не рідше двох разів на кожен метр висоти.

Зазор між стіною і робочим настілом не повинен перевищувати 50мм. Всі робітники повинні бути в спец одязі, касках, нековзячому взутті і мати страховий пояс.

Відколювання і тесання цегли виконують в процесі кладки. Закінчуючи операцію розшивки виконують після викладання кожних 3-4 рядів. Спочатку розшивають вертикальні, а потім горизонтальні шви.

 • 6. Техніко-економічні показники.
 • 1. Нормативний термін будівництва згідно СніП 1.04-03-85
 • 6,0 - місяців
 • 2. Фактичний термін будівництва
 • 4,2 - місяців
 • 3. Трудомісткість нормативна Тн= 1105 л-дн
 • 4. Трудомісткість прийнята Тпр= 1015 л-дн
 • 5. Середній процент виконання норм

Тн /Тпр*100=1105/1015*100=108%

 • 6. Машиномісткість прийнята Тмпр=75 м-зм
 • 7. Машиномісткість нормативна Тмп=59 м-зм
 • 8. Коефіцієнт нерівномірності руху робітників

б=Rmax/Rсер?1.5

б=12/11=1,09?1.5

9. Будівельний обєм будівлі

V=895,4 м3

10. Середнє число робітників

RеN=Tн/Nдн=1105/91=12 чол

11. Трудомісткість на 1 м3 будівельного обєму

t=Tнл-дн/Vб.об=1105/895,4=1,23 л-дн/м3

12. Коефіцієнт суміщення робіт Кс=2N/Nдн=159/91=1,7

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >