Забруднення грунту

Роль грунту у процесах взаємодії людини і біосфери дуже велика. У першу чергу вона проявляється у процесах виробництва продуктів харчування, промислової продукції, а також у збереженні стійкості біосфери до забруднюючих речовин, процесах її очищення від забруднень. Грунт являє собою гігантську екологічну систему зі своєю внутрішньою атмосферою, своєрідним водним режимом, визначеної фауною і флорою, а також складом мінеральних елементів. У той же час, будучи складною, вона ще й динамічне середовище, так як набуває свої властивості поступово під спільним впливом впливають на неї чинників.

Грунт є основним регулятором обмінних процесів у біосфері, основним резервуаром її процесів самоочищення. Це значення грунту визначається кількістю в ній різних організмів і в першу чергу мікроорганізмів, які відіграють найважливішу роль у мінералізації залишків органічних речовин, забезпеченні кругообігу їх енергії в природі. Тому збереження грунтового покриву є одним з умов забезпечення і підтримки екологічної рівноваги в біосфері, так як грунт - найважливіший біологічний адсорбент і нейтралізатор забруднення.

Грунт є тим елементом міського життєзабезпечення, в якому відбувається депонування, руйнування й перетворення на нетоксичні сполуки основної маси надходять до неї органічних і неорганічних речовин. Забруднення грунту знижує її якість і здатність до самоочищення. До того ж грунт міських вулиць відрізняється низьким вмістом гумусу, ослабленим вилуговуванням і рН не нижче 7,5 - 8,5.

Статичний вплив від житлових багатоповерхових будинків і промислових об'єктів призвело до ущільнення та деформації грунтів. На вулицях з інтенсивним рухом, будмайданчиках, залізничних магістралях, що проходять через місто, спостерігається динамічне, нерівномірне ущільнення грунтів. Тому на значній частині території міста розвивається ерозія, зсуви, карстово-суфозійних процесів, підтоплення, забруднення грунтів і формування геохімічних полів.

Грунт міста піддається також інтенсивному антропогенному і техногенний вплив. Навколо промислових підприємств та автомагістралей утворилися техногенні біогеохімічні провінції з підвищеним вмістом солей важких металів. За сумарним показником забруднення грунту 1,5% площі міста відноситься до помірно-небезпечної категорії, 2% - до небезпечної і 0,5% - до надзвичайно небезпечною.

Потенційним джерелом забруднення грунту є побутові відходи на звалищях, і, зокрема, полімерні пакувальні матеріали та пластикові пляшки, що складають до 20% загальної маси. У них міститься 25% міді, 22% свинцю, 25% цинку і 72% хлору, що викидаються з побутовим сміттям.

Встановлено, що залежно від рівня забруднення грунту важкими металами спостерігається зростання захворюваності населення, частоти патології вагітності та пологів, відхилень у фізичному розвитку дітей. Встановлено також кореляційний зв'язок між кількістю важких металів у грунті і воді і рівнем захворюваності злоякісними новоутвореннями. Потрапляючи в організм, важкі метали протягом тривалого часу перебувають у тканинах і органах. Середній термін перебування свинцю в організмі людини становить 5 років, кадмію - 8 - 14 років, стронцію - 90 - 100 днів.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >