Література

Волянський О.А. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій. Ч.І. "Технологія бетону", підручник. "Вища школа", Київ 1994 р.

Баженов Ю.М. Технологія бетона. Учебное пособие для вузов М."Высшая школа", 1987г.

Хатюин Ю.И. Монолитный бетон. М. Сторойиздат, 1991г.

Справочник «Производство сборных железобетонниых изделий» (под ред.К.В.Михайлова и К.М. Королева). М. Строийиздат, 1987г.

Справочник строителя «Бетонные и железобетонные работы» (под ред. В.Д. Топчия). М. Строийиздат, 1987г.

Руководство по применению химических добавок к бетону. НИИЖБ, Строийиздат, 1981г.

Державні будівельні норми України. ДБН В. 2.7 - 64 -97. Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах. Київ, 1999р.

Волянський О.А., Сикорский О.Н. Проектирование состава и технологичесикх параметров производства бетонной смеси. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине «Технология бетонных и железобетонных конструкций». Киев, КИСИ, 1989 г.

Державні будівельні норми України ДБН А.3.1 - 7-96. Виробництво бетонних і залізобетонних виробів. Київ, 1998 р.

 • 10. Посібник до ДБН А .3.1-7-96.
 • 11. ДБН А.3.1-8-96. Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів.
 • 12. ДБНІУ-4-97. Збірник єдиних середніх кошторисних цін на матеріли, вироби і конструкції.
 • 13. Державний стандарт України (ДСТУ) БА. 1.1 Хімічні добавки до бетонів. Терміни і визначення.
 • 14. ДСТУ БА.1.1-50-94. Активні мінеральні добавки до бетонів. Термін і визначення.
 • 15. Природні піски для виготовлення будівельних матеріалів. ДСТУ БА.1.1-55-94.
 • 16. ДСТУ БА.1.1-57- 95. Технология важких бетонів і залізобетонних виробів.
 • 17. ДСТУ БА.1.1-59- 95. Технология важких бетонів. Бетонні і розчинні суміші.

ДСТУ БВ.2.7- 43- 96. Бетони важкі.

ДСТУ БВ.2.7-46-96. Цементи загально будівельного призначення.

Гоц В.І. Бетони і будівельні розчини, підручник, Київ, 2003 р.

Волянський О.А., Гоц В.І. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Бетони і будівельні розчини" для студентів спеціальності 7.092104 "Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів". Київ, 2002 р.

Волянський О.А., Гоц B.I. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи для студентів спеціальності 7.050301 "Товарознавство та комерційна діяльність". Київ, 2002 р.

23. Волянський О.А., Гоц В.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Бетони і будівельні розчини". Київ,1998 р.

Додаток 1

Вихідні матеріали для приготування бетонної суміші

(нормативи, вимоги, обмеження)

Табл.Д1.1

Умовні позначення

Матеріал

Властивості або характеристики

Позначення

Одиниці

Орієнтовна величина

1. Цемент

Активність

Середня густина

Насипна густина

Водопотреба для тіста нормальної густини

Ціна

Rц

ц

ц

Нг

кг/см2

кг/л

кг/л

%

грн/т

 • 300...700
 • 3,0...3,1
 • 1,2…1,3
 • 25...30
 • 550 (М300)
 • 650 (М400)
 • 730 (М500)

2. Пісок

Середня густина

Насипна густина

Пустотність

Модуль крупносгі

п

п

Vп.п.

Мкр

кг/л

кг/л

долі одиниці без розм.

 • 2,5...2,7
 • 1,4…1,6 0,35...0,45
 • 1,1…2,6

3. Щебінь (гравій)

Середня густина

Насипна густина

Пустотність

Найбільша крупність

щ

щ

Vпщ.

кг/л

кг/л

долі одиниці мм

 • 2,2...2,7
 • 1,4...1,6
 • 0,4...0,5
 • 10...70

Табл.Д1.2

Область застосування цементів

Умови експлуатації бетону конструкції

Вид цементу

портландцемент

Шлако портландцемент

сульфатостійкий П/Ц

пуцолановий портландцемент

Всередині будівель з вологістю повітря до 60%

Р

Р

д

Н

Більше 60%

Р

Р

д

д

На відкритому повітрі

Р

Р

д

н

У зоні змінної дії води і морозу

д

Н

р

н

При дії сульфатної агресії

Н

н

р

н

В підземних і підводних спорудах

д

р

д

р

Примітки:

Р рекомендується застосовувати;

Д допускається застосування;

Н не рекомендується.

Таблиця Д.1.3

Рекомендовані марки цементу для бетонів

Проектна марка бетону

Марки цементу

рекомендовано

допустимо

М100

300

М150

300

400

М200

400

300...500

М250

400

300...500

М300

400

500...550

М400

500

550...600

М500

550

500...600

М600

600...700

660...700

Примітки:

 • 1. При необхідності застосування цементу високої активності для бетонів відносно низьких марок рекомендовано застосовувати тонкомелені мінеральні добавки.
 • 2. Для бетонів марок 400...600 з добавкою суперпластифікаторів можна застосувати цемент на одну марку нижче рекомендованої. При виготовленні армованих виробів мінімальна витрата цементу в бетонах на щільних заповнювачах повинна бути не менше 220 кг/м3 максимальна (для бетонів М500) - не більше 600 кг/м3.

Таблиця Д. 1.4

Допустима найбільша крупність заповнювачів (НКЗ)

Вид конструкції та спосіб укладання бетонної суміші

Допустима НКЗ

Плити покрити і перекрити

Не більше 1/2 товщини плити

Балки, колони, рами

Не більше 3/4 найменшої відстані між стержнями арматури

Укладання бетонної суміші в ковзку опалубку

Не більше 1/6 найменшого розміру поперечного перетину конструкції

Подача суміші бетононасосом

Не більше 1/3 діаметра бетоноводу

Додаток 2

Нормативи, рекомендації, параметри для розрахунку складу і приготування бетонної суміші

Таблиця Д. 2.1 Властивості бетонних сумішей для формування різних конструкцій і спосіб укладання і ущільнення

Конструкція, спосіб формування і ущільнення бетонної суміші

Легкоукладальність

жорсткість, с

рухливість, см

Збірні ЗБК, які формують на вібростолах або вібронасадками з негайною розпалубкою

10...30

-

Багатопорожнинні та інші типи плитних конструкцій, які формують в горизонтальному положенні на вібростолах

5...10

1...4

Густоармовані елементи, які виготовляють із застосуванням зовнішнього або внутрішнього вібрування

3...5

1...4

ЗБК, які формують на ударно-вібраційних установок

20...30

-

ЗБК, які формують в касетах

-

7...10

Центрифуговані ЗБК

-

5...7

Гідропресовані труби

5...10

-

Бетонування монолітних масивних конструкцій

-

5...7

Бетонування монолітних тонкостінних густоармованних конструкцій

-

7...10

Таблиця Д.2.2

Обмеження величини В/Ц для бетону при дії води і морозу

Марка бетону за морозостійкістю, цикл

В/Ц не більше

F 100

0,60

F 200

0,55

F 300

0,50

F 400

0,45

F 500

0,40

Примітка. Для підвищення морозостійкості бетону рекомендовано застосувати хімічні добавки типу милонафт, СНВ, СДО, ГКЖ-11, ГКЖ-94, комплексні добавки за спеціальними рекомендаціями.

Таблиця Д.2.3

Обмеження величини В/Ц для бетонів при дії морської та прісної води

Умови експлуатації бетону

В/Ц для бетону немасивних ЗБК у воді

В/Ц для бетону зовнішньої зони гравітаційних споруд у воді

В зоні змінного рівня води при кліматичних умовах:

 • - особливо суворих
 • - суворих
 • - помірних
 • 0,42
 • 0,45
 • 0,50
 • 0,47
 • 0,50
 • 0,55
 • 0,45
 • 0,47
 • 0,55
 • 0,48
 • 0,52
 • 0,56

У підводних спорудах:

 • -напірних,
 • -безнапірних
 • 0,55
 • 0,60
 • 0,58
 • 0,62
 • 0,56
 • 0,62
 • 0,58
 • 0,62

У внутрішніх зонах споруд

Приймати за умов забезпечення водонепроникності, міцності, обмеження тепловиділення, зміни об'єму, але не більше 0,75.

Таблиця Д.2.4

Мінімальна витрата цементу, кг/м3 бетону, для забезпечення нерозшаровуваності бетонної суміші.

Марка за легкоукладальністю бетонної суміші

Мінімальна витрата цементу, кг/м3, при граничній крупності заповнювачів, мм

10

20

40

70

Ж4 ( 31 с)

160

150

140

130

Ж3 (21...30 с)

170

160

150

135

Ж2 (11...20 с)

180

170

160

140

Ж1 (5...10 с)

200

180

170

145

ПІ (1...4 с) або ( 4 см)

220

200

190

160

П2 (5...9 см)

230

210

200

170

П3 (10...15 см)

240

220

210

180

П4 (16...20 см)

250

230

220

190

Таблиця Д.2.5

Обмеження величини В/Ц для забезпечення заданої марки за водонепроникністю

Марка бетону за водонепроникністю

Максимальне значення В/Ц

В2

0,70

В4

0,60

В6

0,55

В8

0,45

В12

0,40

Таблиця Д.3.1

Добавки в бетонну суміш

Вид добавки

Назва

Умовне скорочення

Рекомендуєма кількість добавки, % від маси цементу

Ціна

1

2

3

4

5

Пластифікуючі

Лігносульфонат технічний

ЛСТ

4,8 грн/кг

(сульфіто-дрожева бражка)

(СДБ)

0,15...0,25

Мелясна післядрожева барда

УПБ

0,15...0,25

Водорозчинний препарат

ВРП-1

0,005...0,25

Суперпластифікатори (С-3)

СП

0,3...2,0

8,8 грн/кг

Пластифікуючі-

Милонафт

М

0,1...0,2

повітрявтягуючі

Омилена розчинна смола

ВЛХК

0,1...0,2

Пластифікатор адипінованнй

ПАЩ-І

0,1...0,2

Етилсиліконат натрію

ГКЖ-10

0,1...0,2

Метилсиліконат натрію

ГКЖ-11

0,1...ОД

Повітрявтягуючі

Смола нейтралізована

СНВ

0,005...0,35

повітрявтягуюча

Синтетична поверхневоактивна

СПД

0,005...0,035

добавка

Смола деревинна омилена

СДО

0,005... 0,035

Омилсний деревинний пек

ЦНІПС-І

0,005…0,35

Газоутворюючі

Полігідроксилоксан

ГКЖ-94

0,2...0,3

Пудра алюмінієва

ПАК

0,01...0,03

Ущільнюючі

Нітрат кальцію

НК

1,5...3,0

Сульфат алюмінію

СА

0,5...2,0

Хлорид заліза

ХЗ

0,5...2,0

Нітрат заліза

НЗ

0,5...2,0

Алюмінат натрію

АН

0,5...2,0

Діетилентліколева смола

ДЕГ-1

1,5

Триетиленгліколева смола

ТЕГ-1

1,5

Уповільнювачі

Меляс (цукрова патока)

СП

до 0,3

тужавлення

Лігносульфонат технічний

ЛСТт

до 0,3

Етилсиліконат натрію

ГКЖ-10

0,1...0,2

Метилсиліконат натрію

гкж-11

0,1...0,2

Полігідроксилосан

ГКЖ-94

0,05...0,1

10,2 грн/л

Прискорювачі

Сульфат натрію

СН

до 1,0...2,0

твердіння

Нітрат натрію

НН

до 3,0

Тринатрійфосфат

ТНФ

до 3,0

Хлорид кальцію

хк

до 3,0

Нітрат кальцію

НК

до 3,0

6,0 грн/кг

Нітрит-нітрат-хлорид лкальцію

ннхк

до3,0

Хлорид натрію

хн

до 3,0

Нітрит натрію

НН

до 3,0

Нітрит-нітрать кальцію

ннк

до 3,0

Інгібітори корозії сталі

Нітрит натрію

НН

до 3,0

Тетраборат натрію

ТБН

до3,0

Біхромат натрію

БХН

до 3,0

Біхромат калію

БХК

до 3,0

Нітрит-нітрат кальцію

ННК

до 3,0

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить