Охорона праці

“Охорона праці” у промисловості - наукова дисципліна, що вивчає питання безпеки праці, попередження на виробничого травматизму, професійних захворювань і отруєнь, пожеж і вибухів. Основна мета предмету “Охорона праці” - вивчення основ трудового законодавства, загальних питань по охороні праці, виробничій санітарії, техніки безпеки, пожежної техніки і пожежної безпеки на виробництві, ознайомлення з діючими нормами, правилами, інструкціями, ДСТ і вимогами по техніці безпеки, виробничій санітарії і пожежній профілактиці.

Предмет “Охорона праці” нерозривно зв'язаний з іншими спеціальними дисциплінами. Знання основ трудового законодавства, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і пожежної безпеки обов'язкове для всіх працівників промисловості, транспорту та сфери обслуговування.

Охорона праці - це система законодавчих актів і відповідних їм соціально-економічних, технічних, гігієнічних і організаційних заходів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Охорона праці - це наука про людину і працю. З наукової точки зору вона досліджує вплив навколишнього середовища і засобів виробництва на організм людини з метою розробки профілактичних заходів щодо попередження травматизму, професійних захворювань і отруєнь.

У завдання охорони праці входить розробка законоположень, правил, норм і інструкцій, організаційно-технічних і гігієнічних заходів щодо охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, вивчення причин і розробка заходів запобігання травматизму, профзахворювань і профотруєнь.

Охорона праці і пожежної безпеки неможливі у відриві від організації і технології виробництва, будови будинків і споруд, конструювання й експлуатації технологічного і допоміжного устаткування. Заходи щодо техніки безпеки і пожежної безпеки розробляють на основі новітніх досягнень вітчизняної і закордонної науки і техніки.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >