Будгенплан

1. Принципи проектування будгенплану, його призначення і на який період він розроблений.

Будгенплан - це план будівельного майданчика на якому показані будівлі і споруди, що існують та проектуються, а також тимчасові, розташування кранів, склади відкритого та закритого збереження матеріалів деталей конструкцій, шляхи внутрішнього транспорту на будівництві, в'їзди та виїзди, мережі постійного та тимчасового водопроводу, каналізації та електропостачання. Будгенплан це важлива складова частина проекту виконання робіт. Він основний документ який регламентує організацію будмайданчика, роботу монтажного крана. Визначає обсяг тимчасового будівництва.

Основою для проектування будгенпланів є генплан даного об'єкту. При проектуванні будгенпланів необхідно дотримуватись слідуючих принципів:

 • - максимально використовувати для потреб будівництва будівель, що існують або споруджуються шляхи, інженерні мережі;
 • - тимчасові об'єкти та тммчасові комунікації не повинні розташовуватись на територіях які призначаються під забудову;
 • - віддалі транспортування будівельних вантажів та кількість їх перевезення в межах будівельного майданчика повинні бути мінімальні;
 • - вартість тимчасових будівель і споруд, комунікацій повинні бути найменшими;
 • - забезпечити найкращі умови для робітників;
 • - дотримання охорони праці та протипожежних заходів4
 • - забезпечення раціональної організації будівництва та виконання будівельно-монтажних робіт.

Призначення будгенплану.

Це правильна і раціональна організація будівельного майданчика яка б забезпечила:

 • - будівництво тимчасових будівель і споруд з мінімальними витратами;
 • - безпечну організацію праці робітників на одному об'єкті;
 • - відмінне побутове та санітарно-гігієничне обслуговування робітників;
 • - безпечну і безперебійну роботу монтажних кранів;
 • - механізацію і комплексну механізацію будівельно-монтажних робіт;
 • - надійне забезпечення будівельними матеріалами, деталями, конструкціями і напівфабрикатами;
 • - правильну організацію складського господарства;
 • - дотримання вимог охорони праці і пожежної безпеки;
 • - раціональну роботу автотранспорту;
 • - електроенергією, водою, паром, стисненим повітрям;
 • - екологічно-чистим виробництвом.

Будгенплан найважливіша складова частина т...

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить