Оцінка рентабельності підприємства

Рентабельність - це показник, що характеризує економічну ефективність. Економічна ефективність - відносний показник, що порівнює отриманий ефект з витратами або ресурсами, що використовувалися для досягнення цього ефекту.

Існує багато коефіцієнтів рентабельності, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вданому конкретному випадку (для даного підприємства) розглянуті 4 основних види рентабельності: рентабельність активів, власного капіталу, діяльності та продукції.

Рентабельність активів розраховується за формулою (2.10):

, де (2.10)

Ракт - рентабельність активів;

та - сума активів на початок та кінець року відповідно;

ЧП - чистий прибуток.

Для розрахунку рентабельності власного капітало використовується формула (2.11):

, де (2.11)

- рентабельність власного капіталу;

та - власний капітал на початок та кінець року відповідно.

Формула для розрахунку рентабельності діяльності має наступний вигляд (2.12):

, де (2.12)

- рентабельність діяльності;

- чистий доход від реалізації товарів, робіт, послуг.

Рентабельність продукції розраховується за наступною формулою (2.13):

, де (2.13)

- рентабельність продукції;

- прибуток від операційної діяльності;

- інші операційні доходи;

- інші операційні витрати;

- собівартість реалізованої продукції;

- адміністративні витрати;

- збутові витрати.

У таблиці 2.17 приведені дані цих показників рентабельності для ПП "Аналітик".

Таблиця 2.17

Показники рентабельності та їх динаміка

Показники

Рік

Рівень показника

1. Рентабельність активів

2002

1,16

2003

1,34

2004

0,18

2. Рентабельність власного капіталу

2002

0,39

2003

0,41

2004

0,08

3. Рентабельність діяльності

2002

0,01

2003

0,01

2004

0,003

Графічно динаміка цього показника зображена на Рис. 2.7.

динаміка показників рентабельності

Рис. 2.7 - динаміка показників рентабельності

Таким чином, рентабельність підприємства на даний момент дуже низька.

Рентабельність активів була високою у 2003 р., а вже в 2004 році, вона дуже впала, що має негативний вплив на діяльність підприємства.

Схожа ситуація спостерігається й в рентабельності власного капіталу.

Що стосується рентабельності діяльності підприємства, то даний показник залишається практично незмінним на протязі всього аналітичного періоду, але потрібно помітити, що цей показник має мале значення, хоч і знаходиться у межах нормативного значення. Тому потрібно звернути увагу на діяльність підприємства.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить