Мікробіологічне забруднення повітря

В останні роки все більше значення починають набувати чинники антропогенного надходження бактерій і грибів в атмосферне повітря. Джерелом бактеріального забруднення атмосферного повітря є пил з грунтового покриву, а також крапельки вологи різного походження. Виявлення мікроорганізмів у повітрі пов'язано з їх здатністю адсорбуватися на поверхнях частинок пилу, сажі і аерозолів.

Склад мікрофлори повітря різноманітний. Він залежить від ступеня забруднення повітря мінеральними і органічними аерозолями, від температури, вологості, швидкості вітру і інших чинників. Чисто умовно мікрофлору повітря можна розділити на постійну, тобто часто виявляємо в повітрі, і змінну, що знаходиться в повітрі не завжди і менш стійку до впливу різних факторів навколишнього середовища. Постійна мікрофлора повітря формується в основному за рахунок мікроорганізмів грунту. До них відносяться різні коки, палички, спороутворюючі бацили, актиноміцети, гриби, дріжджоподібні гриби та ін.

Показано, що сніг, ще до потрапляння на грунт, адсорбує з повітря різноманітні частинки - пісок, землю, водорості, гриби, дріжджі, а також до сотень тисяч бактерій на 1 мл талого снігу. Серед мікроорганізмів снігу найбільш численні сапрофітні коринебактерії, складові важливу частину мікрофлори повітря. З них найбільш характерними є представники роду Azotobacter, завдяки запасу жиру в клітині і фіксації атмосферного азоту. Далі за чисельністю слідують стафілококи і мікрококи.

У міру віддалення від грунту повітря стає чистішим. Так, наприклад, на висоті 500 м в 1 л повітря міститься всього 2-3 бактерії. Більш чисте повітря - в зоні зелених насаджень, так як поверхнею листя затримується пил, а з нею і мікроорганізми, потім змиті з листя дощем. Однак в умовах забруднення атмосфери повітря токсичними викидами кількість мікроорганізмів, у тому числі ті грають важливу роль у життєдіяльності зелених насаджень у місті, може знижуватися. В чистому районі міста на листі визначалося в середньому в два рази більше життєздатних бактерій у порівнянні з пробами із забруднених районів міста з інтенсивним автомобільним рухом.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >